ضوابط و مقررات مسجد

آرای قضایی

 


 

 اساسنامه

 


 

 استفتائات

 


 

 اسناد بالا دستی

1. سیاست های کلی نظام

 

2. فرامین رهبر فرزانه انقلاب

 


 

طرح و لایحه

 

  

 مقررات

1. آیین نامه

 

2.بخشنامه

 

3.دستورالعمل

 


ظوابط و مقررات طراحی مساجد

شاخصهای ارزیابی هیت امنا
[ امور مساجد - ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ]
شاخصهای ارزیابی خادم
[ امور مساجد - ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ]
شاخصهای ارزیابی امام جماعت
[ امور مساجد - ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ]