در این مورد بخصوص معمولا طی ابلاغیه‌هایی به مساجد، فرمایش مقام معظم رهبری دام‌ظله بارها به مساجداطلاع رسانی گردیده ولکن ممکن است به سبب غفلت عوامل اجرایی در برخی مساجد محدوده صدای بلندگو از حد خود خارج شود که طبق روال با مراجعه به عوامل مسجد خصوصا هیات امناء مسجد این مسئله برطرف گردد در غیر اینصورت از طریق ارتباط با سامانه ار تباط مردمی موضوع از طریق مرکز رسیدگی به اور مساجد قابل پیگیری خواهد بود.

به طور معمول مرکز رسیدگی به امور مساجد مدیریت بر مساجد را وجهه همت خویش قرارداده است و لذا در صورت بروز تنش و درگیری در مسجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد وظیفه ذاتی‌اش ورود به این مقوله و اصلاح و یا حذف عوامل چالش برانگیز در مسجد خواهد بود.

الف: از طریق سامانه ارتباط مردمی به شماره 61943 پیشنهاد یا انتقاد مطرح و توسط کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی بررسی صورت می‌گیرد.
ب: از طریق مکاتبه با دفتر نظارت و ارزیابی هرگونه پیشنهاد یا انتقاد نسبت به عملکرد مساجد مطرح تا توسط کارشناسان این دفتر بررسی صورت پذیرد.

   دو مسیر برای ارتباط گیری وجود دارد.

   الف: سامانه ارتباطی مردمی به شماره 61943

   ب: شماره تلفن مستقیم  9ـ66497027 داخلی 408 و 411

ارزیابی و سنجش فعالیت‌های مساجد و نیز ارزیابی عوامل مسجد شامل امام جماعت، هیئت امناء، خادم، بسیج و... بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی مرکز رسیدگی به امور مساجد می‌باشد.
همچنین رسیدگی به انتقادات و شکایات از مساجد و عوامل آن بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی می‌باشد و در نهایت برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با مدیریت مسجد بر عهده این دفتر می‌باشد.