امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۱:۱۷
هدر زیر دامنه پیشفرض

برنامه راهبردی سوم (1396- 1400) مرکز رسیدگی به امور مساجد

دفتر طرح و برنامه  ۱۳۹۶/۰۱/۱۵